Czym są maty antystatyczne?

Ładunki elektrostatyczne pojawiają się coraz częściej w naszych domach i biurach. Wynika to z coraz większej ilości sprzętu elektrycznego, który znajduje się w naszym otoczeniu. Podczas użytkowania takiego sprzętu na jego powierzchni gromadzi się ładunek elektryczny, który może się przenosić na ludzi.

Wynika to z różnicy potencjałów elektrycznych na dwóch stykających się powierzchniach – np. ręce i blacie, na którym stoi komputer. W takim wypadku warto się zaopatrzyć w specjalne maty antystatyczne, które neutralizują działanie ładunków na organizm człowieka. Mata taka neutralizuje działanie ładunków elektrycznych, chroniąc nas przed niebezpiecznym porażeniem.

Pomagają one nie tylko chronić przed niekorzystnym oddziaływaniem ładunków. W przypadku miejsc, gdzie sprzętu jest dużo, mata taka ma dużo więcej funkcji do spełnienia. Wyładowania elektrostatyczne mogą powodować zagrożenie pożarowe, zakłócenie elementów sprzętów elektronicznych czy niekorzystne oddziaływanie na ludzi. Wyładowania mogą powodować zakłócenia sprzętów, co np. w przypadku aparatury badawczej, kontrolnej czy podtrzymującej życie może być bardzo niebezpieczne. 

Mata elektrostatyczna powinna być jednym z elementów ochrony przed niekorzystnym oddziaływaniem takich wyładowań. Uniemożliwiają one przepływ ładunków elektrycznych pomiędzy powierzchniami, co minimalizuje ryzyko. Warto podkreślić, że w przypadku wielu miejsc pracy pracodawca ma obowiązek określić niebezpieczeństwo związane z wyładowaniami elektrostatycznymi na danym stanowisku pracy i mu przeciwdziałać. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *